"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Alla innehållstyper

Vår webb är i första hand till för besökaren och är därför även uppbyggd och strukturerad för att så långt som möjligt uppfylla besökarens behov – inte universitetets. Det viktiga när du tar fram ny information eller uppdaterar befintlig blir alltså att hålla reda på – vem är mottagaren, vad är syftet och vilken innehållstyp passar då bäst.

Senast uppdaterad: 2019-12-16