Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kapitel 9, Svenska till engelska

I Episerver kan en sida ha en svensk och en engelsk version som besökaren kan växla mellan genom att klicka på "English" eller "Svenska" i övre högra hörnet av sidan. Du skapar alltså inte ny sida när du vill översätta den, utan växlar bara till det andra språket för att lägga in ditt översatta innehåll.

Den växlingen mellan språkversioner i redaktörsvyn kallas i Episerver att man översätter sidan eller blocket. Det betyder dock inte att hela innehållet översätts. När du översätter i Episerver skapar du en sidversion på det andra språket, en sidversion som du sedan måste fylla med innehåll på det språket (svenska eller engelska beroende på vilket språk den första versionen skapats på).

Språkväxlingen gäller inte för dokument och generellt inte för block (generellt listblock är undantaget). Dessa måste läggas in i en engelsk och svensk version separat.

Kom ihåg att publicera den först skapade versionen!

Observera att det språk som du skapar först, måste publiceras först. Du kommer därför att få ett felmeddelande om du försöker publicera en engelsk sida, om den svenska sidan som skapades först inte ännu är publicerad.

Språkväxling på webbplatsen
Språkhantering i Episerver

Så här kopplar du svenska och engelska sidor till varandra.

Övningsuppgifter

Om du inte redan är inloggad på testytan, öppnar du en ny flik eller nytt fönster och går till https://redaktorsstod.its.umu.se/episerver/. Logga in med ditt Umu-id. Det du gör i de här övningarna kommer du att behöva för att göra slutuppgiften.

Uppgift 23: Gör engelsk version

  1. Gör en engelsk version av dina standardsidor (Om institutionen, Vår forskning, Samarbeta med oss).
    Instruktion för standardsida.
  2. Redigera och publicera den engelska versionen av dina nyheter. Det gör du genom att leta reda på de nyheter du skapat i strukturträdet, i behållaren Nyheter och växla till den engelska versionen.

Instruktion i Manual. (Sista punkten, punkt 9)