Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Engelskt innehåll

Det är du som innehållsansvarig som ansvarar för att relevant innehåll finns och hålls uppdaterat på engelska. Allt behöver inte översättas, gör en avvägning utifrån ditt kommunikationsbehov och målgruppens behov av information.

Vår webb ska hålla hög kvalitet

Språk och kommunikation är en kvalitets- och trovärdighetsfråga i vår verksamhet. Det är därför viktigt att våra engelska webbsidor håller hög kvalitet, är uppdaterade och innehåller rätt information för målgruppen. Allt behöver inte översättas, utan gör en avvägning utifrån ditt kommunikationsbehov och målgruppens behov.​ Umeå universitet använder brittisk engelska.

Anpassa till besökaren

Det dina besökare har gemensamt är troligen att de inte behärskar svenska. Utöver det kan de vara

 • blivande inresande studenter och personal​
 • internationella samarbetspartner​
 • andra universitet och enskilda forskare utanför Sverige​
 • internationell media​
 • besökare på våra campus från andra länder än Sverige.

Du känner till din målgrupp bäst. Fundera över om

 • Hur skiljer sig informationsbehovet om du till exempel är utbytesstudent jämfört med student från Sverige, eller forskare vid ett lärosäte utomlands?
 • Behövs mer kringinformation om lärosätet, institutionen, det svenska sättet att studera eller arbeta, eller hur du hittar hit?
 • Har du film som behöver undertextas eller dokument som behöver översättas?

Tillgänglighetskrav – inget engelskt innehåll på svenska sidor

Av tillgänglighetsskäl ska du bara publicera engelskt innehåll på engelska sidor och svenskt innehåll på svenska sidor. Detta är framför allt viktigt för att skärmuppläsare som används av personer med synnedsättning annars läser upp text på ett oförståeligt sätt. Men det är också så vi har bestämt att vi vill att vår webb ska fungera. Publicera därför inte kalenderevenemang eller nyheter på engelska på den svenska delen av umu.se, utan se till att det finns en svensk översättning, och vice versa. Enstaka ord på andra språk påverkar däremot inte tillgängligheten och kan vara nödvändiga.

Bildtexter och alt-texter

Glöm inte att skriva bildtexter och alt-texter på engelska för att underlätta för besökaren.

Webbaddresser och sidtitlar

När webbredaktören skapar en engelsk översättning av en svensk sida kopieras automatiskt den svenska webbaddressen och sidtiteln till den nya engelska sidan. Glöm inte att ändra till sidtitlar och webbaddressen till nya motsvarigheter på engelska. Det förbättrar användbarheten och sökresultatet för besökaren.

Hjälp med professionell översättning

Eftersom språk, stil och ton är en kvalitetsfråga är det viktigt att vi kommunicerar på en professionell nivå. Använd som grundförutsättning att information med lång hållbarhet som når många och redan finns på svenska, exempelvis information på umu.se och Aurora, trycksaker eller styrdokument, ska översättas till engelska av en professionell facköversättare eller granskas av en professionell språkgranskare.

Alla språk- och översättningstjänster som köps av universitetet ska köpas av de leverantörer som ingår i det ramavtal Kammarkollegiet upphandlat för alla svenska myndigheter.

När du ska skriva ny text som inte har någon motsvarighet på svenska kan du göra underlaget på svenska och beställa översättning eller skapa ett underlag på engelska för språkgranskning.

Innan du skickar en text på översättning gör du alla justeringar så att översättaren har rätt förutsättningar och kan leverera en bra text.

Små tillägg, justeringar och regelbundna uppdateringar kan du vanligtvis utföra själv.

Kontakta Inhousebyrån om du behöver hjälp med att beställa översättning av texter för webben. En administrativ avgift tas ut.

Läs mer om att beställa språk- och översättningstjänster på Aurora.

En grundläggande engelsk skrivguide

Umeå universitet, liksom de flesta svenska lärosäten, använder brittisk engelska och brittisk stavning i vår myndighetskommunikation och på webben. Läs den grundläggande engelska skrivguiden som är särskilt inriktad mot webbtext om du undrar hur du skriver datum, använder versaler och stavar vanliga ord som förekommer på webben.

Här hittar du en grundläggande engelsk skrivguide

 

Kom igång!

 • Kolla vilka svenska sidor som behöver översättas
 • Se över det engelska innehåll som finns: korrekturläs och uppdatera
 • Fyll på med målgruppsanpassad information där det behövs
 • Se till att du inte har engelskt innehåll på svenska sidor och vice versa – kolla särskilt forskningsprojekt, forskargrupper och kalenderevenemang
 • Be om hjälp där du inte själv kan eller har tid