Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

För vem har vi en webb och varför?

Vad vi kan, får och bör göra på webben styrs till viss del av lagar, regler och interna styrdokument och beslut, men allra mest av våra besökares behov och förutsättningar. Det viktigaste för att bygga en webb som används är därför att alltid jobba utifrån målgrupper och besöksanledningar.

Besöksanledning

Besöksanledningen är det det som gör att person söker upp en webbplats, exempelvis hitta kontaktuppgifter till en studievägledare, hitta sitt schema, få mer information om en utbildning eller söka ett jobb hos oss. För att besökaren ska bli nöjd måste sajten hjälpa besökaren med besöksanledningen. En besöksanledning återfinns inom flera olika målgrupper.

Målgrupp

En målgrupp är det vi som avsändare siktar in oss på när vi gör en informationsinsats. En person kan ingå i en eller flera olika målgrupper – samtidigt eller vid olika tillfällen. Att vi vill nå ut med information till en målgrupp innebär inte att en enskild individ i målgruppen självmant söker upp vår webb, individen behöver en besöksanledning. En målgrupp inehåller fler än en besöksanledning.

Vår webb är stor och ska användas till många saker. Att lägga allt och hur som helst skulle snabbt göra den obrukbar – all information skulle finnas, men ingen skulle kunna hitta den. Innan man skapar en sida och lägger ut informationen måste man därför fundera noga över två viktiga frågor:

 • Vilken besöksanledning ska den här sidan svara mot?
 • Vem vill vi ska besöka den?

Besöksanledning: det besökaren vill göra

Ingen besöker en webbsida för att ”bara läsa något”. Alla besökare har ett mer eller mindre tydligt syfte med sitt besök, och vår uppgift är att göra det så enkelt som möjligt för besökaren att lösa sin uppgift och hitta just det hen är intresserad av. Webben ska byggas utifrån besöksanledningar.

Det finns ett oändligt antal besöksanledningar, men vissa är mer eller mindre vanliga, och vi måste därför välja ut de vanligaste och anpassa oss efter dem. De åtta vanligaste besöksanledningarna för umu.se:

Besökaren vill

 • hitta utbildningar, kurser, kunskapsprov och kompetensutveckling
 • läsa om forskning, senaste rön och pågående projekt
 • hitta kontaktuppgifter
 • fråga en expert
 • intresserad av lediga tjänster
 • rekrytera studenter, samarbeta med exjobbare och forskare
 • hitta fakta om Umu och verksamheten
 • veta vad som händer på campus.

Besöksanledningarna har kommit fram genom analyser av besökta sidor på den tidigare webben, de sökningar som gjorts på umu.se och workshoppar med anställda, studenter och externa parter.

När besöksanledningen är formulerad kan man gå vidare mot att börja fundera över målgruppen.

Målgrupp: de vi vill nå

Varje besökare har en specifik besöksanledning, men hur vi tillgodoser det behovet bäst beror på vilken målgrupp besökaren tillhör. För att vi ska kunna formulera och förpacka ett innehåll måste vi veta vem det är vi riktar oss mot. Vem eller vilka grupper är det vi vill nå ut till? Hur ska vårt innehåll se ut för att det ska vara av intresse och fungera mot den specifika målgruppen? Universitetet som helhet har många olika målgrupper, och vi måste alltid bestämma oss för vilken målgrupp som är viktigast, sida för sida.  

Universitetets primära målgrupper på umu.se är:

 • Besökare på campus
 • Forskare utanför Umu
 • Journalister
 • Näringsliv och samhälle
 • Presumtiva anställda
 • Presumtiva studenter

Det här är övergripande, ganska breda målgrupper som tagits fram för universitetet som helhet, och är tänkta att fungera som en utgångspunkt för den eller de verksamheter som inte har möjlighet att göra egna mer specifika målgruppsanalyser. Rekommenderat är att den verksamhet som har behov av och möjlighet att göra egna målgruppsanalyser för att ta fram mer specifika målgrupper för just sin verksamhet också gör detta.  

Exempel

En besöksanledning, flera målgrupper, en gemensam sida

Sida: Personlig sida.
Besöksanledning: Hitta kontaktuppgifter.
Målgrupper: Samtliga målgrupper.

Den personliga sidan för en person innehåller alltid mejladress och telefonnummer. Sidan bör även ha en bild av personen, för att underlätta igenkänning. Har hen dessutom en kort beskrivning av sig själv och sin forskning får besökaren snabbt en bekräftelse på om just den här personen är rätt att kontakta.

En besöksanledning, flera målgrupper, flera sidor

Sidtyp: Programsida.
Besöksanledning: Vill veta mer om våra utbildningar.
Målgrupper: Presumtiv student, näringsliv och samhälle, presumtiv anställd.

En programsida för ett utbildningsprogram är av sammanfattande karaktär, med många olika länkar och möjligheter till vidare läsning.

Den presumtive studenten kan behöva fördjupa sig i olika programinriktningar och ta del av intervjuer med nuvarande studenter. I det här fallet besöker hen programsidan, sidorna för programmets inriktning och några studentintervjuer.

En rekryterande chef i näringslivet överväger att anställa en relativt nyutexaminerad person och vill skaffa sig en bättre bild av utbildningens innehåll. I det här fallet besöker hen programsidan och utbildningsplanen.

En presumtiv anställd som fått syn på en ledig adjunkttjänst vill få en översiktlig bild av de program vi ger inom ett visst ämne. I det här fallet besöker hen enbart programsidan.

En besöksanledning, flera målgrupper, en lång sida

Sidtyp: Forskningsprojekt.
Besöksanledning: Vill läsa om senaste rön och pågående forskningsprojekt.
Målgrupper: Presumtiv student, forskare, näringsliv och samhälle, journalist, presumtiv anställd.

Besökarna på någon av våra forskningsprojektsidor kan tillhöra många olika målgrupper. Även om de alla har kommit till sidan av samma besöksanledning kan de, precis som i fallet med programsidan i det föregående exemplet, ha olika ingångsvärden – och troligen också olika mycket förförståelse i ämnet.

Då är det extra viktigt att det inledande innehållet är övergripande och lätt att förstå. Längre ner på sidan kan innehållet bli mer detaljerat, ha en högre stilnivå och kräva allt högre förförståelse. Med det här sidupplägger kommer besökarna att avsluta läsningen olika långt ner på sidan, men ändå vara tillfredställda med den information de har fått.