Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kapitel 5, Statiska block

För att bygga upp en sida går det att välja bland flera block för att skapa olika funktioner och förändra sidans utseende. Till exempel finns block för att visa film eller skapa bildspel, lista nyheter eller kalenderevent, lyfta text i färgade textrutor och göra bildpuffar (bildlänk) till sidor utanför Episerver.

Block, så funkar det

Genomgång av grunderna för hur block fungerar. På grund en uppdatering av Episerver ser redaktörsvyn annorlunda ut för dig i jämförelse med filmen. Det gäller till exempel färger och typsnitt, i övrigt fungerar allt precis som i filmen.

Block skapas i resursbiblioteket eller direkt på sidan

Blocken kan du skapa och hitta på två olika platser: i resursbiblioteket eller direkt i en blockyta på sidan. Var du bäst skapar ett block beror på hur det ska användas:

 • Ska blocket sannolikt användas på fler än en sida? Då skapar du blocket i resursbiblioteket.
 • Ska blocket bara användas på bara en sida? Skapa blocket på just den sidan. Om blocket senare kommer att användas på flera sidor går det att flytta till resursbiblioteket genom dra-och-släpp.

Om du är noga med var du skapar blocken och vilket namn du ger dem blir det lättare att hitta dem senare. Ett tips är att döpa dina block med blocktyp och din institutions eller enhets namn.

Skapa blocket på rätt plats i resursbiblioteket

Resursbiblioteket är den plats i strukturen som samlar alla block och dokument för hela webben. Som webbredaktör kommer du att kunna jobba i tre olika webbar och blocken skapas i tre olika mappar i resursbiblioteket.

 • Block som ska användas på Studentwebben skapar du under Centralwebb>Studentwebben>Institutioner>Din institutionsmapp.
 • Block som ska användas på utbildningswebben skapas under Centralwebben>Utbildningswebb>Fakultet>Din institutionsmapp.
 • Block som ska användas på institutionens sidor och Forskningswebben skapar du under Organisation> Din fakultet>Din institution

Lägg till på sidan med "dra-och-släpp"

Blocken lägger du till på en sida genom att dra blocket från sin samlingsplats, och sedan släppa på antingen blockyta 1 eller blockyta 2 på sidan där du vill att det ska presenteras.

Återanvänd och dela block

Blocken går att lägga till på hur många sidor som helst, och ändringar i blocket slår igenom på alla sidor som blocket ligger på. Det är därför bra att placera information som återkommer på flera sidor i block om det är möjligt.

Till exempel är det bättre att välja att presentera kontaktinformation i ett kontaktblock än genom textlänkning, om samma kontaktuppgifter ska finnas på flera sidor. Du behöver bara skapa det en gång och drar sedan in det på alla sidor där det behövs, och du behöver bara uppdatera informationen på en plats när den behöver uppdateras.

Redigera block

För att fylla ett nyskapat block med innehåll, eller redigera ett befintligt block, klickar du på knappen Alla egenskaper i övre högra hörnet, bredvid publicera-knappen. 

 

 Du kommer då till läget där du kan redigera innehållet i blocket.

Blocktyper för alla delar av webben

De block som presenteras här är de som finns idag, men alla block går att vidareutveckla. Det är även möjligt att ta fram nya block, så om du saknar någon funktion kontaktar du Kommunikationsenheten som undersöker möjligheterna för att lösa just dina specifika behov.

Anpassad layout

Blocket anpassar sidans grunddesign för olika behov. Grunddesignen är alltid att all information visas i en spalt, alltså att de olika innehållsdelarna visas efter varandra, uppifrån och ner. Med blocket kan du istället presentera vissa informationsdelar bredvid varandra i flera spalter.

Inställningar i blocket
Du kan välja mellan fem olika spaltbredder, och om blocket ska vara med eller utan rubrik och sammanfattning. 

Placering
Kan läggas i blockytor.

Bildspel

Skapar ett klickbart bildspel med flera bilder.

Inställningar i blocket
Möjlighet att lägga till fotograf, rubrik och bildtext.

Placering
Kan läggas i blockytor och layout-block.

Faktaruta

Skapar en textruta med färgad bakgrund och eventuell bild.

Inställningar i blocket
Blocket fungerar som ett vanligt brödtextfält, fast med bakgrundsfärg. Du kan också välja att lägga till  rubrik, bild och välja mellan fyra färger. Möjlighet till textformatering inklusive dragspelsmeny och textlänkning.

Placering
Kan läggas i blockytor och ett layout-block.

Film

Visar en film från Youtube, Umu-play eller Vimeo, direkt på sidan.

Inställningar i blocket
Möjlighet att lägga till rubrik, filmtext och egen startbild.

Placering
Kan läggas i blockytor och brödtext.

Ikonblock

Ikonblocket är en ruta med särskiljande design, ikoner och färgad bakgrund som du kan använda för att visa fakta. Ikonblocket används tillsammans med blocket för anpassad layout för rätt utseende.

Inställningar i blocket
Välj färg och ikon.

Placering
Kan läggas i layout-block

Kontaktinformation för anställda

Presenterar kontaktinformation för anställda på universitetet. Visar bild, rollbefattning, mejladress och telefonnummer ur personalkatalogen. Används gärna när det är kontaktuppgifterna till en roll som ska presenteras, då det blir enklare att hålla informationen uppdaterad vid byten av roller.

Kontaktblocket länkar direkt till personens personliga sida.

Inställningar i blocket
Möjlighet att visa eller dölja befattning. Möjlighet att lägga till rubrik.

Placering
Kan läggas i blockytor och layout-block.

Navigeringspuffblock

Navigeringspuffblocket kan du använda när du vill  puffa till interna sidor, utan puffbild. Puffarna visar då en puffrubrik, pufftext och en färgmarkering. Blocket visar minst två och max fyra puffar.

Inställningar i blocket
Blocket måste ha en rubrik, en pufftext en färgmarkering och en utpekad sida. 

Placering
Kan läggas i blockytor.

RSS-flöde

Används för att plocka upp och visa ett RSS-flöde.

Inställningar i blocket
Rubrik, beskrivning, antal visade poster.

Puff till externa sidor och dokument

Skapar länk-puff till sidor som ligger utanför Episerver, och till dokument.

Inställningar i blocket
Obligatorisk puffrubrik och pufftext. Möjlighet att lägga till eller välja bort bild.

Placering
Puffyta och blocket Anpassad layout.

Textruta/delad information

Har flera funktioner och kan användas för att skapa dokumentlista, länklista, eller för att återanvända samma information på flera sidor.

Inställningar i blocket
Rubrik, visa inom-sidan-menyn, textformatering inklusive dragspelsmeny.

Placering
Kan läggas i blockytor, brödtext och layout-block.

Blocktyper enbart för Student

Visning av personanpassat innehåll

Används tillsammans med Personanpassat innehåll för att visa upp innehåll för specifika inloggade besökare. Det kan till exempel användas för att visa institutionsspecifik information på centrala sidor för en inloggad student. Visning av personanpassat innehåll läggs på den sida där informationen ska visas.

Inställningar
Rubrik, organisationstillhörighet, ämnestaggning.

Placering
Kan läggas i blockytor och layout-block.

Personanpassat innehåll

Används tillsammans med Visning av personanpassat innehåll för att visa upp innehåll för specifika inloggade besökare. Fylls med det innehåll som ska visas på en sida.

Inställningar i blocket
Rubrik, organisationstillhörighet, ämnestaggning.

Blocktyper enbart för Utbildning

Intervjupuff

Skapar puffar till intervjusidor. Skapar automatiskt spel med flera intervjuer. Används endast på utbildningswebben.

 

Övningsuppgifter

Om du inte redan är inloggad på testytan, öppnar du en ny flik eller nytt fönster och går till https://redaktorsstod.its.umu.se/episerver/. Logga in med ditt Umu-id. Det du gör i de här övningarna kommer du att behöva för att göra slutuppgiften.

Uppgift 11: Skapa ny katalog i resursbiblioteket

 1. Öppna resursbiblioteket.
 2. Skapa en ny katalog under din institutionsmapp under Utbildning webbredaktör.

Instruktion i Manual.

Uppgift 12: Skapa block Navigeringspuffblock

 1. Öppna resursbiblioteket och skapa blocket Navigeringspuffblock i din institutions- eller enhetsmapp.
 2. Ställ in blocket att visa dina tre skapade standardsidor.
 3. Publicera blocket.

Instruktion i Manual.

Navigeringspuffblock

Uppgift 13: Skapa block i blockyta

 1. Leta reda på din institutions startsida (sidan med ditt namn) under Redaktörsstöd/[Webbredaktör utbildning]/Testsidor i navigeringsfönstret/sidstrukturen.
 2. Välj Skapa ett nytt block i Blockyta 2. 
 3. Välj blocket Anpassad layout
 4. Ge blocket ett namn och välj Tvåspalt i Layout-menyn.
 5. Skapa blocket.
 6. Gå vidare till nästa kapitel.

Instruktion i Manual