Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kapitel 3, Sidtyper och taggning

Grunden i presentationen av innehåll i Episerver är en sidtyp. Olika sidtyper har olika egenskaper och design och är anpassade till olika innehållsformat.

Till största del är allt innehåll i Episerver strukturerat efter sidtyper, där innehåll av en viss typ, exempelvis forskningsprojekt eller nyheter, ligger samlat på en bestämd plats i Episerver. Länkningen till de olika sidorna skapas sedan ofta med automatik, utifrån sidtyp och metataggar. Det är därför viktigt att välja rätt sidtyp och sedan märka upp sidan med lämpliga taggar för att det ska visas på rätt sätt och på rätt platser. De viktigaste taggningarna är person, organisation, nyckelord och ämne.

Detta gör det enkelt att automatiskt hämta upp eller länka till innehåll som skapats av andra redaktörer – med rätt taggning kommer dina sidor att uppdateras med länkning och innehåll automatiskt varje gång en annan redaktör producerar innehåll med den taggning du valt att visa. Det innebär också att alla redaktörer kommer åt allt material på vår webb – vilket kräver lite extra försiktighet och uppmärksamhet.

Här börjar vi med att gå i genom hur du skapar och taggar de olika sidtyperna, och går sedan i de följande kapitel igenom hur sidorna fylls med innehåll och länkar till vidare läsning.

Alla sidtyper måste ha en informationsägare och en innehållsansvarig

Alla sidtyper måste ha en innehållsansvarig och en informationsägare angiven för att kunna publiceras. Om de fälten inte är ifyllda kommer det att markeras med en röd cirkel vid publiceraknappen.

Den innehållsansvariga är den person som utsetts till rollen av sin prefekt eller chef. Det är alltså en roll som måste anmälas till Kommunikationsenheten.

Under den här utbildningen kan du välja vilket namn som helst som kommer upp i fältet när du börjar att skriva. Under den här utbildningen spelar det alltså ingen roll, men på den skarpa webben måste det vara en person som utsetts av prefekt att ha ansvar för just den sidan.

Informationsägare kan vara vem som helst som har sakkunskap kring det den aktuella sidan handlar om.

Fälten Innehållsansvarig och Informationsägare hittar du under fliken Taggar i redigeringsläget.

De olika flikarna

När du skapat en sida kommer du att se sex olika flikar eller ingångar där du kan redigera olika delar och egenskaper på sidan.

 • Innehåll är den flik där du redigerar det mesta av sidans innehåll.
 • Puffinnehåll är den flik där du fyller i sidans puffinformation (mer om det i nästa kapitel).
 • Toppbild är den flik där du redigerar sidans eventuella toppbild.
 • Taggar är den flik där du taggar upp sidan med till exempel organisation, personal, nyckelord, forskningsgrupper mm.
 • Metadata används inte.
 • Inställningar är den flik där du väljer bland annat om sidmenyn ska vara på eller av, om rubriken ska visas i huvudmenyn (hamburgarmenyn) eller inte, och om sidan ska indexeras av sökmotorer eller gömmas undan (alltså inte gå att hitta i en sökning).

Utbildning

Programsida

Programsidan är den sidtyp som presenterar våra program. Sidan skapas automatiskt när programtillfället blir godkänt i Selma. En programsida kan inte skapas av en webbredaktör, utan bara redigeras.

Om du ska jobba med utbildningssidor kan du läsa mer om sidtyperna på Fördjupning, Utbildningswebb. Om du inte ska jobba med utbildningssidor kan du hoppa över delarna om dessa.

Kurssida

Kurssidan är den sidtyp som presenterar våra kurser. Sidan skapas automatiskt när kurstillfället blir godkänt i Selma. En kurssida kan inte skapas av en webbredaktör, utan bara redigeras.

Om du ska jobba med utbildningssidor kan du läsa mer om sidtyperna på Fördjupning, Utbildningswebb. Om du inte ska jobba med utbildningssidor kan du hoppa över delarna om dessa.

Ämnessida

Ämnessidorna har skapats automatiskt och följer det ämnesträd som används på Antagning.se. En ämnessida är alltså ingenting du som redaktör kan skapa eller ta bort, utan bara redigera innehållet på.

Om du ska jobba med utbildningssidor kan du läsa mer om sidtyperna på Fördjupning, Utbildningswebb. Om du inte ska jobba med utbildningssidor kan du hoppa över delarna om dessa.

Intervjusida 

Intervjusidan används för närvarande bara på Utbildningswebben. För intervjuer på andra delar av webben används porträtt- och reportagesidan.

Om du ska jobba med utbildningssidor kan du läsa mer om sidtyperna på Fördjupning, Utbildningswebb. Om du inte ska jobba med utbildningssidor kan du hoppa över delarna om dessa.

Stödjande innehåll

Porträtt- och reportagesida

Sidtypen är anpassad för olika typer av porträtt och reportage och kan skapas med tre olika layouter, beroende på hur toppbilden ska placeras.

I övrigt har sidan samma redigeringsvy som en standardsida.

 • Sidtypen visas automatiskt upp på en personlig sida under rubriken Omnämnanden, om den taggas med ett personnamn.
 • Sidtypen visas automatiskt upp som puff på forskningsprojektsidor, om sidan taggas med forskningsprojektet.

En porträtt-/reportagesida skapar du alltid via umu.se/reportage och inte som en standardsida i sidstrukturen.

Om du vill redigera ditt skapade porträtt/reportage hittar du det i sidstrukturen under Porträtt och reportage > din fakultet> Månaden då sidan skapades

Kalendereventsida

Med kalendereventsidan skapar du event som kan visas upp i en listning. Du kan till exempel tagga det med organisation, eventuella nyckelord, talarens namn kontaktperson.

Ett kalenderevent skapar du via umu.se/kalender.

Om du vill redigera ditt skapade kalenderevent hittar du det i sidstrukturen under Kalender>din fakultet.

 

Instruktionsfilm: skapa ett kalenderevent

Nyhetssida

Med en nyhetssida skapar du nyheter som kan visas upp på andra sidor i en listning och som puff. Du kan till exempel tagga den med organisation, eventuella nyckelord och om nyheten handlar om en anställd. Det är de taggar du ger sidan som blocken använder för att hitta och visa upp sidorna i länklistor eller puffar. Det är därför viktigt att fundera över taggningen av en sida.

 • Sidtypen visas automatiskt upp på en personlig sida under rubriken Omnämnanden, om den taggas med ett personnamn.
 • Sidtypen visas automatiskt upp som puff på forskningsprojektsidor, om sidan taggas med forskningsprojektet.

Nyheterna måste alltid ha puffinformation.

Jag vill se ett exempel på en nyhet.

En nyhet skapar du alltid via umu.se/nyheter och inte som en standardsida i sidstrukturen.

Om du vill redigera din skapade nyhet hittar du det i sidstrukturen under Nyheter > din fakultet> Månaden då nyheten skapades

Forskning

Forskningsprojekt

Sidtypen används för att presentera ett forsknings- eller doktorandprojekt. Sidan kan sedan visas upp i en listning eller som puff. Sidan skapas via umu.se/forskning och inte som en standardsida i sidstrukturen. När du vill redigera din skapade sida hittar du det i sidstrukturen under Forskning > Forskningsprojekt>Din fakultet.

Ett forskningsprojekt ska

 • ha en forskningsledare med överordnad roll av mer eller mindre formellt reglerat slag.
 • ha ett tydligt syfte.
 • ha bestämda resurser och en budget.
 • pågå under en begränsad tid.
 • ha merparten av projektmedlemmarna anställda eller anknutna vid Umeå universitet

På sidan går det bland annat att ange

 • finansiärer
 • start- och slutdatum
 • forskningsledare
 • gruppmedlemmar, både medarbetare inom Umu och externa deltagare.

Sidtypen visas automatiskt upp på en personlig sida under rubriken Forskning, om den taggas med ett personnamn. Forskningsprojekt kan visas upp på en institutionssida eller motsvarande baserat på hur forskningsprojekten är taggade. De syns också i relevanta listningar på centrala forskningswebben.

Jag vill se ett exempel på forskningsprojekt.

Skapa ett forskningsprojekt

Forskargrupp

Sidtypen används för att presentera en sammanslutning forskare. Sidan kan sedan visas upp i en listning eller som puff. Sidan skapas via umu.se/forskning och inte som en standardsida i sidstrukturen. När du du vill redigera din skapade sida hittar du det i sidstrukturen under Forskning>Forskargrupper>Din fakultet

​Sidtypen Forskargrupp kan visa vem som är forskningsledare, vilka som är med i gruppen, samarbetspartners samt vad gruppen arbetar med.


Vad räknas till forskargrupp?

 • Gruppens medlemmar bedriver forskningssamarbete genom att ingå i gemensamma projekt, publicera tillsammans, arbeta med specifika forskningsproblem som är tätt förknippade. ​
 • Det finns en gruppledare som har en överordnad roll av mer eller mindre formellt reglerat slag. ​Undantag kan finnas.
 • Det finns en blandning av forskare, post docs och doktorander
 • Merparten av gruppmedlemmarna är anställda eller anknutna vid Umeå universitet

Sidtypen visas automatiskt upp på en personlig sida under rubriken Forskning, om den taggas med ett personnamn. Forargrupp kan visas upp på en institutionssida eller motsvarande baserat på hur sidan är taggad. De syns också i relevanta listningar på centrala forskningswebben.

Jag vill se ett exempel på forskargrupp.

Skapa en forskargrupp

Forskningsinfrastruktur

Sidtypen används för att presentera en forskningsinfrastruktur. Sidan kan sedan visas upp i en listning eller som puff. Sidan skapas via umu.se/forskning och inte som en standardsida i sidstrukturen. När du du vill redigera din skapade sida hittar du det i sidstrukturen under Forskning>Forskningsinfrastruktur

Exempel på sådant som kan läggas upp i listan med forskningsinfrastrukturer kan vara:

 • ett instrument (av viss betydelse) inrättat som en "user club", där användarna bidrar till instrumentet genom användaravgifter (t.ex. ett konfokalmikroskop).
 • en forskningsinfrastruktur som inte är öppet tillgänglig, men vars ökade synliggörande skulle medföra möjligheter som t.ex. nya samarbetsprojekt (t.ex. en datortomograf).
 • en forskningsinfrastruktur som är strategiskt viktig ur rekryteringssynpunkt.

Jag vill se ett exempel på en forskningsinfrastruktur.

Subwebbar och Student

Standardsida

En standardsida är anpassad till de flesta typer av innehåll och kommunikationsbehov. Sidan skapar du i sidstrukturen och med hjälp av den kan du bygga upp en sidhierarki med över- och undersidor som går att följa i menyn.

Övningsuppgifter

Om du inte redan är inloggad på testytan, öppnar du en ny flik eller nytt fönster och går till https://redaktorsstod.its.umu.se/episerver/. Logga in med ditt Umu-id. Det du gör i de här övningarna kommer du att behöva för att göra slutuppgiften.

Uppgift 5: Skapa ny standardsida subwebb

 1. Leta reda på din institutions eller enhets startsida under [Redaktörsstöd]/Webbredaktör Utbildning/Testsidor (sidan med ditt namn) i navigeringsfönstret. 
 2. Skapa tre standardsidor under startsidan i strukturen. Döp dem till:
      Om institutionen
      Vår forskning
      Samarbeta med oss


  Alla tre sidor ska ligga på samma nivå i strukturen.
 3. Publicera.

Intruktioner i Manual

Uppgift 6: Skapa nyhet

 1. Öppna https://redaktorsstod.its.umu.se/nyheter/ och logga in.
 2. Skapa två (2) nyheter som är relevanta för din institution eller enhet.
 3. Tagga dina nyhet med organisationstillhörighet. Du kommer senare i utbildningen att använda dessa sidor i en annan övning.
 4. Publicera.

Instruktioner i Manual

Uppgift 7: Skapa kalenderevent

 1. Öppna https://redaktorsstod.its.umu.se/kalender-redaktor/ och logga in.
 2. Skapa ett kalenderevent som är relevant för din institution eller enhet.
 3. Tagga ditt kalenderevent med organisationstillhörighet. Du kommer senare i utbildningen att använda denna sida i en annan övning.
 4. Publicera.

Instruktioner i Manual

Uppgift 8: Skapa en sida av sidtypen Forskningsgrupp

 1. Öppna https://umustage.its.umu.se/login/forskning
 2. Skapa en sida av sidtypen Forskningsgrupp.
 3. Tagga sidan med organisationstillhörighet. Du kommer senare i utbildningen att använda denna sida i en annan övning.
 4. Publicera.

Instruktioner i Manual