Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kapitel 1, Inloggning och Episervers delar

I Episerver struktureras en stor del av innehållet efter innehållstyp. Det innebär att du som redaktör skapar innehåll på flera olika platser i strukturen, och även att alla kommer åt allt material i Episerver. Det är därför viktigt att ha bra koll på hur och var du hittar sidor och funktioner och förstår i vilket område du skapar olika delar.

Eftersom alla webbredaktörer kommer åt allt material i Episerver, är det viktigt att ha bra koll på hur och var du hittar sidor och funktioner och förstår i vilket område du skapar olika delar. Lägg därför gärna mycket tid på att lära dig att navigera i verktyget.

Introduktion till Episerver

I denna film får du en kort introduktion till Episerver men på grund en uppdatering av Episerver ser redaktörsvyn annorlunda ut för dig i jämförelse med filmen. Det gäller till exempel färger och typsnitt, i övrigt fungerar allt precis som i filmen.

Ändra menyspråk från engelska till svenska

För bästa upplevelse rekommenderar vi att du ändrar menyspråk i Episerver så menyer och annan text visas på svenska istället för engelska. Det ändrar du i den globala menyn.

Instruktion i Manual.

Inloggning

Det finns två sätt att logga in i Episerver:

1. surfa till adressen umu.se/episerver (fungerar enbart efter att du gått färdigt utbildningen och fått din behörighet till det skarpa Episerver)

2. surfa direkt till den sida du vill redigera, och logga in via knappen Logga in i det övre högra hörnet på sidan.

Du loggar alltid in med ditt Umu-id. Under utbildningen finns information om hur du loggar in i anslutning till varje övningsuppgift.

Episervers olika delar

Innehållsområdet (Content area)

Innehållsområdet (Content area) i mitten visar den aktuella sidan.

Navigeringsfönstret (Navigation Pane)

Navigeringsfönstret (Navigation Pane) till vänster visar webbplatsens sidor i en trädstruktur. Navigeringsfönstret öppnar du genom att klicka på struktursymbolen i övre vänstra delen av fönstret:

Där kan du välja mellan Sidor, Webbplatser, Aktiviteter och Projektobjekt.

 • Sidor visar alla sidor i en trädstruktur. Det är här du skapar nya sidor och redigerar befintliga.
 • Webbplatser växlar mellan den svenska och den engelska versionen av våra webbar. Det är här du ändrar när du vill jobba med den engelska eller svenska versionen av dina sidor.
 • Aktiviteter används inte.
 • Projektobjekt används inte.

För att behålla navigeringsfönstret synligt kan du klicka på nål-ikonen i navigeringsfönstrets övre högra hörn.

Sidstrukturen

I sidstrukturen, som du når via navigeringsfönstret till vänster på sidan, hittar du alla delar av vår webb. De flesta webbredaktörer kommer bara att jobba med de delar som heter Student (Studentwebben), Utbildning (Utbildningswebben) Forskning (Forskningswebben) och Subwebbar (den egna institutionen).

Hitta undersidor genom att klicka på +

När du öppnar navigeringsfönstret första gången kommer du bara att se de sidor som ligger överst i trädstrukturen. För att se undersidorna klickar du på + bredvid sidnamnet. Du kommer då att öppna upp alla undersidor (barn) till den sidan. För att dölja undersidorna igen klickar du på – till vänster om sidnamnet i strukturträdet.

Verktygsfältet (Toolbar)

Verktygsfältet (Toolbar) högst upp innehåller de verktyg som är tillgängliga för redigering av innehållet, utifrån vad du jobbar med. Här når du också förhandsgranskning mm.

Global meny (Global Menu)

Global meny (Global Menu) innehåller hjälpfunktion, redigeringsläget och inställningar i systemet. Här når man också de publicerade sidorna.
Den globala menyn nås genom att klicka på vit/svart pil i mitten högst upp i fönstret.

Redigeringsläge (Alla egenskaper)

Redigeringsvy för sidor och block når du via knappen Alla egenskaper i övre högra hörnet.

Det är här du hittar alla egenskaper som är möjliga att göra för sidan eller blocket, som till exempel:

 • möjlighet att dölja sida i navigering 
 • metadata 
 • byta namn på sidan 
 • sorteringsindex 
 • sidans url 
 • puffinformation 
 • rubrik 
 • bild 
 • bakgrundsfärg.

Om du upplever att du inte kan redigera blocket eller sidan, måste du alltså klicka på knappen Alla egenskaper för att nå redigeringsläget.

Resursfönstret (Asset Pane)

Resursfönstret (Asset Pane) till höger öppnar resursbiblioteket som samlar alla block och filer. Det öppnar du genom att klicka på mappsymbolen i övre högra delen av fönstret:

För att behålla resursfönstret synligt kan du klicka på nål-ikonen i resursfönstrets övre vänstra hörn.

Resursbiblioteket

Resursbiblioteket, som du når genom resursfönstret till höger på sidan, samlar alla dokument och block.

I resursbiblioteket finns en flik för Block och en för Media. Alla underkataloger du skapar här finns både under fliken Block och fliken Media. Skillnaden mellan flikarna är vad du hittar och sparar under de båda flikarna: Block samlar block och Media samlar alla typer av dokument. Vad block är och hur de fungerar kommer du att läsa mer om under del 5, Block.

 1. Block och dokument för Studentwebben hittar och samlar du under Centralwebb>Studentwebb>Institution.
 2. Block och dokument för Utbildningswebben hittar och samlar du under Centralwebb>Utbildningswebb>Din fakultet
 3. Block och dokument för din egen institutions eller enhets externa sida hittar och samlar du under Organisation>Din fakultet>Din institution

Om du vill hitta ett specifikt block eller dokument utan att veta var det ligger i biblioteket kan du söka i sökrutan längst upp i biblioteket.

Förhandsgranska

Förhandsgranskning når du via knappen som du hittar till vänster i verktygsfältet:

För att komma ur förhandsgranskningsläge och tillbaka till redigeringsvy klickar du på knappen igen.

Övningsuppgifter

Uppgift 1: Logga in

1. Öppna en ny flik eller nytt fönster och gå till adressen https://redaktorsstod.its.umu.se/episerver/.

Får du ett meddelande om att din anslutning inte är säker? Ingen fara! Då gör du så här för att komma vidare till inloggning.

2. Logga in med ditt Umu-id.
3. Klicka på kvadraten till vänster om Dashboard i övre vänstra hörnet.
4. Välj CMS och sedan redigering.