Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kapitel 2, Hur hänger allt ihop?

I Episerver struktureras en stor del av innehållet efter olika innehållstyper. Det innebär att du som redaktör skapar innehåll på flera olika platser i strukturen, och därför måste hålla reda på vilken typ av innehåll som ligger var.

Hur hänger allt ihop?

Umu.se är uppbyggd med innehåll i en delvis fast struktur, delvis lite mer flytande. Innehåll som är av mer flytande karaktär skapas på ett ställe i webbpubliceringssystemet och visas upp på de sidor där det är relevant, med hjälp av taggning. 

Det finns i huvudsak sex olika platser i sidstrukturen att jobba i

 • Utbildning (Utbildningswebben)
 • Forskning (Forskningswebben)
 • Student (Studentwebben)
 • Nyheter, Porträtt och reportage, Personlig sida (Stödjande material)
 • Subwebbar (Institutionssidor)

På de olika platserna går det att använda olika sidtyper, beroende på vilken informationen är och hur den ska användas. Mer om sidtyper och deras funktion kommer du att lära dig i nästa kapitel.

Utbildning

Under Utbildning hittar du allt innehåll som presenteras på umu.se/utbildning. Allt innehåll där ska rikta sig mot presumtiva studenter.

Under umu.se/utbildning finns tre olika sidtyper:

 • Programsida
 • Kurssida
 • Utbildningsämne

Eftersom utbildningswebben är kopplad till Selma och hämtar en del information därifrån, finns funktioner i Episerver för utbildningswebben som inte tas upp i den här grundutbildningen. Om du ska jobba med våra utbildningssidor ska du därför gå vidare till Fördjupning Utbildning efter att du gjort din slutuppgift.

Forskning

Under Forskning samlas allt innehåll som visas på umu.se/forskning. För vår forskning har vi tre sidtyper:

 • Forskningsgrupp
 • Forskningsprojekt
 • Forskningsinfrastruktur

Det innehåll som skapas under Forskning kopplas ihop med övrigt innehåll på webben med taggning, och det är därför viktigt att förstå hur taggningen fungerar och hänger ihop. Till exempel påverkas vad som visas på en personlig sida av hur man taggar webbinnehållet. Taggning kommer du att lära dig mer om i kapitel 4 och 6.

Student

Under Student samlas information som visas på umu.se/student och riktar sig till redan antagna studenter. Här hittar studenterna information och våra e-tjänster, som till exempel sitt schema.

Utöver den information som vi lägger in i Episerver, hämtas även innehåll från Ladok och Timeedit som gör att vi för en inloggad student kan visa ett personligt schema och kursinformation direkt på hens startsida.

Du som webbredaktör kan enbart jobba med det innehåll som ligger i Episerver.

Stödjande innehåll

Utöver den rena utbildnings- och forskningsinformationen behöver vi kompletterande innehållstyper för att kunna berätta om vår verksamhet på ett intressant sätt. De innehållstyperna är

 • Personalsidor
 • Porträtt och reportage
 • Nyheter

Det stödjande innehållet kopplas ihop med övrigt innehåll på webben med hjälp av taggning och puffar, och det är därför viktigt att förstå hur taggningen fungerar och hänger ihop. Till exempel påverkas vad som visas på en personlig sida av hur man taggar övrigt innehåll.

Subwebbar

Under Subwebbar samlas alla institutionssidor. Eftersom en stor del av institutionernas innehåll skapas under de övriga delarna i sidstrukturen, skulle den här delen kunna kallas för en "behållare".

Själva innehållet skapas på en del av webben, men kan sedan visas upp på institutionens subwebb med hjälp av taggning och dynamiska block, som du kommer att lära dig mer om i kapitel 4 och 6. 

Övningsuppgifter

Om du inte redan är inloggad på testytan, öppnar du en ny flik eller nytt fönster och går till https://redaktorsstod.its.umu.se/episerver/. Logga in med ditt Umu-id. Det du gör i de här övningarna kommer du att behöva för att göra slutuppgiften.

Uppgift 2: Hitta innehåll under Student

1. Öppna navigeringsfönstret med struktursymbolen.

2. Leta reda på din institutions eller enhets sidor under Student. Om din institution eller enhet inte har innehåll under Student, väljer du någon annan institutions sidor.

Uppgift 3: Hitta forskningsinnehåll

1. Öppna navigeringsfönstret med struktursymbolen.

2. Leta reda på ett forskningsprojekt från din fakultet under Forskning

Uppgift 4: Hitta Subwebbsida

1. Öppna navigeringsfönstret med struktursymbolen.

2. Leta reda på din institutions eller enhets sidor under Redaktörsstöd/Webbredaktör utbildning/Testsidor. 

3. Öppna resursbiblioteket och leta reda på din institutions mapp under Utbildning webbredaktör, längst ner i trädet.