Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kapitel 4, Puffar och länkning

En puff är en länktyp med bild, rubrik och kort text och syftet är att intressera läsaren att läsa vidare, eventuellt hänvisa rätt om hen känner att sidan inte riktigt gav vad som var förväntat. Pufflänkarna kan göras på två sätt, och placeras i puffytan eller i blocket Anpassad layout. Textlänkar ska alltid vara självförklarande så att besökaren förstår var länken leder.

Puffar kan leda till både interna sidor, externa sidor och dokument, och görs på två sätt:

 • Puffar till sidor utanför Episerver och dokument skapar du med ett puffblock.
 • Puffar till sidor i Episerver gör du i de flesta fall genom att dra in sidor från sidstrukturen.

Själva puffen går inte att förhandsgranska förrän den placerats i antingen puff-fältet eller blocket Anpassad layout.

Placering av puffar

Puff-fält

Puffar lägger du i första hand i puff-fältet längst ner på sidan och vilka puffar som behövs avgörs av sidans innehåll. Antalet puffar är obegränsat, men fler än sex puffar gör det svårnavigerat för läsaren, och att hen kanske inte ser de enskilda puffarna.

Fältet med puffar går även att ge en lämplig rubrik till exempel Relaterad information eller Fortsatt läsning. Skriver du ingenting kommer det automatiskt stå Relaterad information som rubrik.

Puffar utanför puffältet

Puffarna kan även i särskilda fall läggas i antingen blockyta 1 eller blockyta 2. Denna variant ska dock enbart användas i undantagsfall och på sidor som inte har någon "egen" information, utan mer fungerar som genomgångssidor, som till exempel institutionens startsida. 

Puffarna måste då placeras i antingen blocket Anpassad layout, Navigeringspuffblock eller Automatiskt puffblock.

Puffar till interna sidor

När en ny sida skapas måste den också fyllas med information under rubriken Puffinnehåll.

 • Puffrubrik är sidans rubrik.
 • Pufftext är den text på 110 tecken som sammanfattar det läsaren kan läsa om på sidan.
 • Puffbild är den bild du vill ska visas i puffen.

För att sedan länka till en sida i Episerver, drar du den sida du vill länka till, släpper i Puffytan på den sida du vill länka ifrån, eller blocket Anpassad layout. Om du ändå inte ser någon puff på den sidan betyder det att den sida du dragit in inte har någon information i Puffinformationen.

Den information du lägger in under fliken Puffinnehåll kommer inte att synas när du förhandsgranskar sidan, utan syns först när du placerat sidan i ett puff-fält eller i blocket Anpassad layout.

Puff till externa sidor

Puffar till externa sidor gör du med ett puffblock som du sedan drar och släpper i Puffytan eller blocket Anpassad layout. Det går att läsa mer om i kapitel 6, Statiska block.

Tips! Till studentwebben och utbildningswebben finns många puffblock gjorda till vanligt förekommande sidor, så kolla gärna i de mapparna innan du gör ett eget puffblock.

Länk i text

Precis som tidigare finns även alternativet att länka i text. När du ska länka vidare i text eller med en puff är inte exakt, utan en avvägning.

Länkning i text ska användas försiktigt och bara när information på de sidor som länken leder till, är nära kopplat till det som skrivs i texten det länkas från. Risken finns att läsaren försvinner från sidan genom länken, och missar det som står efter länken. För mycket länkning i text gör den också svårare att läsa. Det positiva med länkning i text är att den finns i direkt anslutning till det man kanske vill veta mer om. Länk i text fungerar även som en form av navigation på sidan.

 • Länk i text ska alltid ligga i slutet av ett stycke eller sidan, och skild från brödtexten på egen rad.
 • Länktexten ska vara beskrivande, både för läsarens skull och för sökmotorer. Google indexerar vad som står i länken så skriv ut länkars "innehåll" i klartext och självförklarande som till exempel Läs mer om utbildning vid Umeå universitet istället för Läs mer här. Tydliga länkar underlättar även för de som använder skärmläsare.
Introduktion till puffar

Såhär hanterar du puffar till andra sidor i Episerver. På grund en uppdatering av Episerver ser redaktörsvyn annorlunda ut för dig i jämförelse med filmen. Det gäller till exempel färger och typsnitt, i övrigt fungerar allt precis som i filmen.

Övningsuppgifter

Om du inte redan är inloggad på testytan, öppnar du en ny flik eller nytt fönster och går till https://redaktorsstod.its.umu.se/episerver/. Logga in med ditt Umu-id. Det du gör i de här övningarna kommer du att behöva för att göra slutuppgiften.

Uppgift 9: Skapa puffinnehåll

 • Fyll i puffinnehåll för de olika sidtyperna du skapade i kapitel 3, Sidtyper (standardsida subwebb, nyhet och forskningsgrupp). Vänta med att lägga in en bild tills du kommit till kapitel 8, Bilder.

  Det du lägger in under puffinnehåll kommer inte att synas förrän du dragit in sidan i Puffytan på en annan sida eller blocket Anpassad layout.

  Instruktion i Manual.

Uppgift 10: Fyll puffytan

 • Skriv en lämplig rubrik för puffytan på din sida Om institutionen och dra in tre valfria sidor som du hittar i sidstrukturen. Du kan välja fritt från ingångarna Utbildning, Student eller Om Umeå universitet.